1. دریافت گواهی حضور در همایش از طریق سامانه
2. مراسم افتتاحیه همایش بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت برگزار شد
3. گزارش خبری نشست های تخصصی همایش دولت و ملت
4. مهلت ارسال مقاله نهایی
5. ثبت همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران: گذشته، حال، آینده در سامانه همایش های ISC
6. روش دریافت گواهی حضور شرکت کنندگان در همایش، از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.
7. برای ثبت نام و شرکت در همایش ملی "بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران" نیاز به پرداخت هزینه نمی باشد.
8. ثبت نام و دریافت کارت شرکت در همایش
9. مهلت ارسال پوستر مقاله
10. گفتگوی دکتر محمدحسین پناهی با رادیو فرهنگ
11. مصاحبۀ دکتر اردشیر انتظاری با رادیو فرهنگ
12. مصاحبۀ دکتر محمد زاهدی اصل با رادیو فرهنگ
13. شیوه‌نامه ارائۀ پوستر
14. برگزاری پنجمین جلسه کمیته علمی همایش ملی دولت و ملت
15. تعویق زمان اعلام نتایج داوری مقالات
16. اصلاح تقویم همایش
17. برگزاری جلسه کمیته علمی همایش ملی دولت و ملت
18. زمان اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
19. تمدید زمان ارسال و اعلام پذیرش چکیده
20. برگزاری جلسه کمیته علمی همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران
21. جلسه کمیته علمی همایش ملی بررسی نظری وعملی رابطه دولت و ملت در ایران