جلسه کمیته علمی همایش ملی بررسی نظری وعملی رابطه دولت و ملت در ایران
1394-09-04
جلسه کمیته علمی همایش ملی بررسی نظری وعملی رابطه دولت و ملت در ایران

اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی بررسی نظری وعملی رابطه دولت و ملت در ایران  باحضور استادانی چون دکتر محمد حسین پناهی -  دکتر اردشیر انتظاری -دکتر اسماعیل عالی زاد - دکتر حسن سرائی - دکترمحمد زاهدی اصل - دکتر جعفر هزار جریبی -  دکتر هادی خانیکی -  دکتر محمد رضا جلایی پور -  دکتر ابراهیم برزگر و دکتر ابوالفضل دلاوری در تاریخ 94/4/21 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در  این جلسه پیرامون محورهای اصلی وفرعی همایش گفتگو وتبادل نظر به عمل آمد.