برگزاری جلسه کمیته علمی همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران
1394-09-04
برگزاری جلسه کمیته علمی همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران

سومین جلسه کمیته همایش دولت و ملت در تاریخ 94/8/6 روز چهارشنبه ساعت 18 الی 20 با حضور استادانی چون دکتر محمد حسین پناهی - دکتر اردشیر انتظاری - دکتر محمد شیخی - دکتر جعفر هزار جریبی - دکتر محمد زاهدی اصل - دکتر هادی خانیکی - دکتر ابوالفضل دلاوری - دکتر سید جلال دهقانی فیروز ابادی و دکتر اسماعیل عالی زاد برگزار شد.در این جلسه محورهای همایش و شیوه نامه تنظیم مقاله ها مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد.

گفتنی است که این همایش در پنجم و ششم اسفندماه سال 1394 به دبیری آقای دکتر محمد حسین پناهی برگزار خواهد شد.