تعویق زمان اعلام نتایج داوری مقالات
1394-12-09
تعویق زمان اعلام نتایج داوری مقالات

 

زمان اعلام نتیجه داوری مقالات به تعویق افتاد و در اسرع وقت نتایج اعلام خواهد شد.