مهلت ارسال مقاله نهایی
1395-02-14
مهلت ارسال مقاله نهایی

به آگاهی کلیه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی می‌رساند مهلت ارسال مقالۀ اصلاح شدۀ نهایی همایش ملی بررسی نظری و علمی روابط دولت و ملت در ایران، از ١٥ تا ٣١  اردیبهشت  ١٣٩٥  است. از این‌رو، خواهشمند است برای ارسال مقاله خود از طریق درگاه اینترنتی همایش در مهلت زمانی مقرر اقدام فرمایید، تا داوری نهایی جهت تعیین نحوه انتشار مقاله انجام شود.