بعد از ثبت نام در همایش و وارد شدن به سامانه،برای چاپ کارت شرکت درهمایش از مسیر زیر عمل نمایید:اگر مرورگر fire fox بود در قسمت تنطیمات پرینت گزینه print background را فعال نمایید:

اگر مرورگر google chrom بود در قسمت تنطیمات پرینت گزینه print background را فعال نمایید: